Mentorskap

Föreläsning | Workshop | Konsultation | Mentorskap

Handledning & inspiration

Alla behöver fylla på energi och få inspiration ibland. För dig som jobbar med förändringsarbete i familjer kan det vara helt nödvändigt att få stöd. Det gäller också dig som t ex startar din första grupp.
Anna-Carin Forsgren.

Hos din handledare och mentor får du både kraft och hjälp att hitta lösningar på de svårigheter du möter. Ibland behöver du kanske bara ”få prata av dig” – på ett konstruktivt sätt.

Hela familjen utgår från relationerna. Hur man bygger och bevarar relationer mellan familjens medlemmar, dvs mellan föräldrar-barn, syskon och mellan föräldrar, sammanboende eller separerade.

För alla som arbetar med relationer

Du som arbetar med familjer, kurser eller grupper kan behöva hjälp med planering, start och stöd – eller handledning i ditt dagliga arbete.

Utgångspunkterna är:

  • Ett positivt och optimistiskt förhållningssätt
  • Struktur med mycket glädje och kreativitet på samma gång
  • Fokus på att stärka och locka fram de bästa hos individen, som får växa i sin takt

COPE-ledare

Du som är utbildad Cope-kursledare kan behöva hjälp med planering, start och stöd genom den första kursen – eller handledning i ditt fortsatta Cope-arbete.

Kontakta oss för mer information, paketlösningar och offert!

Kort om COPE

Cope är ett utvecklingsstödjande och förebyggande föräldraprogram program som passar föräldrar som upplever såväl lättare som svårare problem.

Programmet är väl utvärderat och har fått stor spridning i Sverige, inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom BUP och barnhabilitering.

Cope har utarbetats av prof. Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario.