Konsultation

Föreläsning | Workshop | Konsultation | Mentorskap

Förbättra dina relationer – nu!

En bra relation till sina barn är en god investering i framtiden – både din egen och ditt barns. Att samtidigt vårda relationen till den andra föräldern är ett sätt att visa och lära barn vad kärlek är.
Anna-Carin Forsgren
Att vara förälder kan innebära stora utmaningar. Det är lätt att hamna i negativa spiraler som kan kännas omöjliga att ta sig ur.

När det händer är det lätt att fokusera på det som inte fungerar – men det får oftast motsatt effekt! Det du uppmärksammar tenderar att upprepas.

Bryt negativa spiraler nu!

Vid en konsultation förstärker vi det som fungerar och lägger fokus på det som du/ni vill att det ska finnas mer av – det som ger glädje och styrka i familjen. Det ger dig möjlighet att välja hur du vill att det ska vara i din familj. Det kan t ex handla om:

– Vi bråkar hela tiden om barnens uppfostran
Barnuppfostran kan väcka starka känslor. En vanlig orsak till separationer är just oenighet kring barnen. Att prata med en tredje person kan hjälpa er att sortera känslorna, hitta gemensamma lösningar och förebygga konflikter.

– Min tonåring är bara så omöjlig!
Tonåringar lever i förändringens tid, som inte är så lätt att hänga med i och hantera alla gånger. Det finns många enkla lösningar på hur du kan förstärka er relation. En bra relation fungerar som ett skydd mot det du är rädd för ska hända din tonåring.

– Vi tar varandra för givna
Vuxna behöver också bekräftelse. Hur kan ni visa varandra uppskattning en vanlig vardag. Det behöver inte kosta något och betyder så mycket.

– Jag vill att vi ska vara sams
Sams betyder inte att tycka och vara lika utan om att respektera och stödja varandra – inte minst för barnets skull. Det är svårt, men kan underlättas om man reder ut frågorna tillsammans vid en konsultation.

– Jag får inte ihop arbete, fritid och familj
Många föräldrar dras med dåligt samvete, vilket kan leda till dålig sömn och att man blir sjuk på sikt. Genom konsultationer kan du lättare hitta balansen i livet, så att du kan du njuta mer av dig själv, av andra, ditt jobb – och av Livet!

Välkommen att boka tid för konsultation!

Varje konsultation är en timme (60 min). Ibland räcker det med ett tillfälle, ibland behövs det flera. Tillsammans ser vi vad just du/ni behöver.