Föreläsningar

Föreläsning | Workshop | Konsultation | Mentorskap

Inspiration & konkreta råd

Att vara förälder är underbart! Men också svårt. Låt dig inspireras, stärkas och känna glädjen över att få både energi och enkla, konkreta råd.

Anna-Carin Forsgren. Foto: Andreas Nilsson.
Foto: Andreas Nilsson.

En pappa eller mamma som är trygg i sin föräldraroll tar ansvar. Det ger i sin tur tryggare och bättre fungerande familj.

Vinsten är inte bara personlig. Den märks också i yrkeslivet och andra relationer – och i ditt barns skolgång.

I ett större perspektiv märks det också som en samhällsekonomisk vinst inom både socialtjänst och sjukvård.

Olika teman

Föreläsningarna kan ha olika huvudteman, men grundstenarna är alltid relationernas betydelse, föräldrarollen och gränser.

  • Kan balans i privatlivet påverka arbetslivet?
  • Orka, vilja och lust
  • Uppmärksamhet, beröm och gränser
  • Det du gör – tar dina barn med sig ut i livet!
  • Självförtroende och självkänsla – privat och på jobbet

En föreläsning som berör alla!

Föreläsningen vänder sig till föräldrar eller andra vuxna som lever eller arbetar med barn i åldrarna 0-18 år.

Målet är att stärka, väcka intresse för att utveckla sitt föräldraskap och öka medvetenheten om sin egen betydelse för sina barn.

Föreläsningen kan också vara starten för ett nätverk av föräldrar som vill stötta varandra, i stort och smått. Hela familjen erbjuder uppföljning, workshop i tre steg samt konsultationer individuellt eller i par.

Mer information

Föreläsningen är två timmar. Arrangören står för lämplig lokal och förtäring. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.