Välkommen!

För barnens skull

Hela familjen arbetar förebyggande. Vi vill ge föräldrar och andra vuxna verktyg att hantera de situationer som många familjer möter.
Anna-Carin Forsgren
Som namnet säger handlar det om hela familjen, med fokus på relationerna – mellan föräldrar och föräldrar och barn.

Genom föreläsningar når vi många, med workshoppar och konsultationer går vi lite djupare och genom mentorskap kan vi hjälpa andra att hjälpa fler!

Våra riktlinjer för kvalitet, tystnadsplikt & sekretess och miljö är basen för alla våra uppdrag.

Företaget Hela familjen har sitt säte i Umeå, men verkar i hela landet. Företaget har f-skattsedel.

Familjekonsult Anna-Carin Forsgren

Hon har 30 års erfarenhet av arbete med barn och deras familjer. Hon har en gedigen utbildning som socionom med vidareutbildning inom bl a kognitiv psykoterapi och föräldraprogrammet COPE.

Anna-Carin är dessutom en uppskattad föreläsare på t ex Umeå universitet, studieförbund och företag – och bland föräldrar. Läs mer om Anna-Carin >>

Sagt om föreläsningar

Anna-Carins föreläsning var engagerande, lärorik och rolig. Hennes glada sätt smittade av sig till oss alla som lyssnade. Jag gör gärna om det.

Margot Asplund, studiekonsulent NBV

Anna-Carin når ut till föräldrar på ett okonstlat och inspirerande sätt. Man påminns om livssanningar, hur man ska vårda sina viktigaste relationer, särskilt till sina barn.

Kerstin Grundberg, projektsamordnare Familjepeppen

Många aha-känslor. Kommer att använda/prova lite av det du pratade om.

Anonym åhörare

Mycket bra föreläsning, skulle kunna höra mycket mer.

Anonym åhörare

Engagerande föreläsare med utstrålning.

Anonym åhörare