Riktlinjer

Riktlinjer

Ansvaret för att följa Hela familjens riktlinjer ligger på varje medarbetare, med ett övergripande ansvar på ägare Anna-Carin Forsgren.

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet, våra metoder och vår kompetens är under ständig utveckling:

 • Nöjda kunder, såväl arrangörer som föräldrar, är vårt viktigaste mål.
 • Kvalitet, struktur och tydlighet ska genomsyra allt vi gör, från första möte till faktura.
 • Engagemang, flexibilitet och kompetens är våra kännetecken.
 • Vi arbetar aktivt mot kränkningar av alla slag.
 • Vi söker ständigt efter ny kunskap och forskning för att förbättra arbetet.

Tystnadsplikt & sekretess

Vi vill visa alla människor respekt. Därför är tystnadsplikt och sekretess är en självklarhet:

 • Vi följer samma regler för tystnadsplikt och sekretess som sjukvården.
 • Vi lämnar inte ut uppgifter eller vidareförmedlar någon information.
 • Det gäller för alla vi möter – arrangörer, företag eller enskilda personer.
 • Tystnadsplikten gäller alla medarbetare, även externa, praktikanter m fl – och oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med kunden.

Vår tystnadsplikt kan bara brytas om du själv går med på det eller om det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut. Dessutom har alla som jobbar med familjer anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn behöver skydd.

Miljöpolicy

Vi har ett väl utvecklat engagemang för miljöarbete och försöker ständigt förbättra vår kunskap på området:

 • Miljötänkande ska finnas med i allt vårt arbete.
 • Vi ska ha en levande kommunikation och hålla oss uppdaterade kring hur vi kan minska belastningen på miljön – i stort och smått.
 • Vi ska följa lagstiftning som berör vår verksamhet.