Barn och internet

Här finns tips att få!

Om du har barn och ditt barn har tillgång till en dator kan du ha stor nytta av denna artikel i dagens DN.

Vid mina föreläsningar brukar jag erbjuda föräldrarna foldrar från medierådet som har haft bra informationsfoldrar att få gratis. Det krävs en hel del från föräldrarnas sida att både lotsa sina barn och skydda sina barn. En uppgift som bör tas på största allvar. Många föräldrar jag mött har haft otroligt svårt att få sina barn att stänga av datorn i tid på kvällen och att komma till matbordet när det är middagstid. Där har energin och fokus lagts. Till många föräldrars (och barns) frustration. Många konflikter i familjerna finns kring just detta.

Många gånger tappar föräldrarna fokus från just det som artikeln handlar om. Läs den!

0 Responses to “Barn och internet”


Comments are currently closed.