Fattiga barn i Sverige

Vad finns att göra?

Vi är redan en bit in på 2000-talet och barnens ställning och förhållandena för barn borde väl gå i odelad positiv riktning, eller hur? Dock kan man läsa om motsatsen i dagens DN. Allt fler barn lever i fattigdom.

I morse när jag läste Västerbottens Folkblad fångade en insändare min uppmärksamhet. Där beskriver socialnämndens 2:e vice ordförande Annika Herrström att man i Umeå ska arbeta förebyggande så att alla barn får en chans och får utvecklas på lika villkor. Det ska satsas 120 miljoner på sociala investeringar. Jag blir så nyfiken. Hur tänker man att de satsningarna ska se ut och på vilket sätt kan det leda till att förebygga att barn blir sk fattiga och får lika möjligheter att utvecklas? Det låter så enkel i texten men vad betyder orden rent konkret tro?

Jag vill ju tro att man verkligen tänker förebyggande. Att dessa pengars användning verkligen kan leda till att åtminstone några barn slipper känna av den nedvärdering och skam mm som följer med att inte ha råd med det nödvändigaste.

0 Responses to “Fattiga barn i Sverige”


Comments are currently closed.