Tid för barnen och familjen

Krönika i Västerbottens Folkblad i dag

Läs Niclas krönika här. Så här började jag skriva som kommentar och här finns även fortsättningen.

När jag läste krönikan kom jag osökt att tänka på att klart att det är en politisk fråga! Glad blev jag över att den aktualiseras igen. Håller med dig Niclas om att det varit tyst om 6 timmars arbetsdag länge nu. 6 timmars arbetsdag borde vara en självklarhet när barnen är små. Med bibehållen lön. Det tyckte jag redan innan jag fick barn. Hur det rent ekonomiskt skulle kunna försvaras lämnar jag över till ekonomer. Helst till ekonomer som delar samma åsikt som jag i frågan 🙂 Sverige är ett väldigt rikt land och om man skulle räkna på vinsterna med ett sådant system, vinster ur ett folkhälsoperspektiv, skulle det kanske betala kostnaderna. Men som sagt vem räknar på det idag…

Många föräldrar som jag har mött och som jag möter beskriver att de har mycket svårt att få tiden att räcka till. Att de känner så stora krav från samhället (och från arbetsplatsen) att de ska prestera och hinna med så många saker. Vid den föreläsning jag höll i Vännäs här under hösten kom frågan upp. En i publiken sa att jag borde komma ut och föreläsa på arbetsplatser, för cheferna. Föra fram mitt budskap till de som tar besluten.

Under mina föreläsningar kan man höra att jag peppar föräldrar att prioritera familjen, sina barn. Lätt för mig att säga! Men jag ger även tips på hur man faktiskt kan skapa tid i det lilla. Vilket jag är övertygad om i sin tur har betydelse i det hela stora.

Så orättvist och snedfördelat är det i livet. När man är ung och tjänar som minst har man oftast de största utgifterna och jobbar som mest. Man har oftast nytt boende och höga kostnader för barnen, arbetsgivare som kräver närvaro för att man ska kunna göra karriär och för att få högre lön. När barnen vuxit upp, flyttat hemifrån då har man oftast fått högre inkomst och utgifterna för både boende och andra omkostnader har sjunkit rejält! Så otroligt tokigt!

Så vad gör vi?

Medan vi funderar på vad vi kan göra för att förändra i det stora kan vi börja med det lilla. Stanna upp! Dra i handbromsen! Ta dig en funderare över vad som är viktigt. Fundera över om du måste göra alla måsten samtidigt eller efter varandra. Kan vissa omprioriteringar göras? Vad är viktigast? Kan jag strunta i del saker?

Det jag bl a brukar föreläsa om är just det du kan göra. Ägna tid med dina barn så genererar det i sin tur egen tid. Välj dina strider. Lägg fokus på det som fungerar, som är positivt och det ökar. Väljer du att lägga fokus, tid och energi på det som du helst av allt inte vill ha så ökar det. Vad väljer du?

0 Responses to “Tid för barnen och familjen”


Comments are currently closed.