Straffbar ansvarslöshet vid onyktert föräldraskap

Så intressant vinkling

Här kan du läsa den intressanta artikeln som orsakat en del debatt kring föräldrar och deras ansvar vid intag av alkohol.

Jag som reagerar och tar illa vid mig när jag ser föräldrar köra sina barn till förskolan och barnen sitter oskyddade (ofastspända) i framsätet…

1 Response to “Straffbar ansvarslöshet vid onyktert föräldraskap”


Comments are currently closed.