Föreläsningar om hur man stärker barns självkänsla

Inspiration för pappor och mammor

I samarbete med några studieförbund kommer jag att hålla föreläsningar på ett antal platser i Västerbotten under hösten. Föreläsningarna är en del i Umeregionens satsning på föräldrastöd. Du kan läsa om satsningen här och här.

Nu har jag tre orter klara:
Bjurholm den 18 oktober klockan 18.30 i Folkets Hus (NBV)
Vindeln den 19 oktober klockan 18.30 på Forum (NBV)
Robertsfors den 20 oktober klockan 18.30 i Centrumhuset (ABF)

0 Responses to “Föreläsningar om hur man stärker barns självkänsla”


Comments are currently closed.