Ammande mammor

Färre barn ammas

I DN publicerades den 31 augusti en artikel om att antal barn som ammas minskar. Läs artikeln här. Man undrar över om en orsak kan vara att fler pappor tidigt tar del av barnets skötsel och om allt tidigare hemgång efter förlossningen bidrar till minskningen. En annan orsak som nämns är att vi lever i en allt mer stressad tillvaro och att det kanske är svårt att hitta lugn och ro för amning. Där tror jag att vi har största boven. Jag önskar att nyblivna föräldrar hade möjlighet att lyssna och bejaka barnens behov mer och skärma av sig mer första månaderna. Det finns gott om tid sen att hinna med allt man tror att man måste.

0 Responses to “Ammande mammor”


Comments are currently closed.