Vad är kärlek?

”Beröm är inte kärlek”

Läste en artikel idag med ovanstående rubrik. Den danske familjeterapeuten, Jesper Juul citerades.

Jag håller med till största del även om jag vänder mig till rubrikens lydelse. Man kan mycket väl visa kärlek med beröm men det är något väldigt viktigt i det han säger i artikeln: Viktigt vad man uppmärksammar. En stor risk är att om man lägger tyngdpunkten på att berömma prestation så kan ens barn få sk prestationsångest. Viktigt att därför uppmärksamma sitt barn på flera sätt. Lyssna och lär av ditt barn! Läs gärna artikeln här.

Många föräldrar jag träffat genom mitt yrkesliv har lagt nästan hela sin tid och all uppmärksamhet på att kritisera, klandra och tala om för sina barn vad de gjort för fel och hur besvikna de är på sina barn. Därför poängterar jag för föräldrar att det är viktigt att väga upp allt negativt med positiva ord till sina barn. Då har jag sett beröm som en viktig del men poängterat att det finns risk om man bara berömmer prestation.

Jag tycker att avslutningen i artikeln är värd att ta till sig som både pappa och mamma!

0 Responses to “Vad är kärlek?”


Comments are currently closed.