Utveckling av COPE i Sverige

Otroligt inspirerande Open Space i Göteborg

Jag har haft förmånen att få vara i Göteborg under några dagar. En dag tillsammans med kursledarutbildarna av COPE i Sverige och Charles Cunningham (upphovsmannen) från Kanada. Vi ägnade dagen åt att diskutera kvalitetssäkring och utveckling av programmet. Cunningham delade med sig av nya idéer från Kanada och svarade på våra frågor.

Den andra dagen kom flera av COPE-ledarna i Sverige och lyssnade på Cunningham på förmiddagen. En föreläsning fylld med evidens (staplar och diagram) och nytänkande kring föräldrastöd. Under eftermiddagen fångades massor av kreativa idéer upp via Open Space. Processledare Thomas Herrmann. Jag har fått dokumentationen därifrån nu och många goda idéer, intressanta vinklingar och frågeställningar finns att läsa där.

Jag åkte från Göteborg med en skön känsla. Fantastiskt att fått vara tillsammans med så många människor som delar liknande intressen, som vill stötta föräldrar i deras roller. Hoppfullt!

0 Responses to “Utveckling av COPE i Sverige”


Comments are currently closed.