Föräldrar klarar inte att ta sitt ansvar

Så lyder rubriken i en artikel i DN den 11 maj.

En kriminolog uttalar sig om de sk maktlekarna som förekommer bland ungdomar och huruvida de skulle inverka negativt på ungdomarna och leda till ökat våld eller inte. Slavleken är en av maktlekarna.

Intressant att föräldrars ansvar lyfts fram mer och mer i media från olika håll. Det stärker mig ännu mer i mitt arbete att utveckla och medvetandegöra pappor och mammor. En bra relation mellan barn och förälder är en av de viktigaste skyddet för våra barn. Skyddet mot att det ska hända våra barn något dåligt.

0 Responses to “Föräldrar klarar inte att ta sitt ansvar”


Comments are currently closed.