COPE

Delar med mig delar av ett nyhetsbrev från SvenskaCOPEföreningen

Jag vill härmed dela med mig lite av vad leg psykolog Gunilla Carlsson Kendal från Stockholm skrev i nyhetsbrevet som kom idag. I nyhetsbrevet beskriver hon två andra aspekter än de strategier som COPE liksom andra föräldraprogram innehåller. Den av strategierna hon syftar till är uppmärksamma det positiva. Jag citerar:

”Den andra aspekten är den första hemuppgiften, som jag som psykolog tycker är den allra viktigaste: uppmärksamhet och beröm. Det är lätt att tänka att svåra problem kräver komplicerade strategier. Gång på gång under de kurser som jag själv lett där detta moment ingår hör jag samma sak:
”Det här förändrade stämningen hemma DIREKT!”

Att uppmärksamma något positivt som den andre gör och uppmuntra det ger positiva upplevelser och en trevligare stämning i alla möjliga sammanhang – inte bara mellan föräldrar och barn. Pröva det på jobbet, får du se! Eller med din partner!

Det är inte bara mottagaren av uppmärksamheten som känner sig positiv utan också sändaren. Stämningen blir trevligare, goda cirklar utvecklas.

Den här strategin förstärker anknytningen mellan föräldrar och barn, som annars påverkas negativt av upprepade konflikter och negativa reaktioner. Att anknytningen till föräldrarna är stabil och trygg är grundläggande viktigt för det växande barnet. När föräldrarnas tillit till sig själva som fostrare skakas påverkar relationen mellan barn och föräldrar negativt och relationen känns mindre trygg för barnet.
Det är här som föräldrarnas känsla av att klara saker kommer in: När föräldrarna tilltror sig om att kunna lösa situationer som uppkommer hotas inte grundvalen i relationen mellan föräldrar och barn på samma sätt. COPE är mycket mer än man kan tro, vid första anblicken!”

0 Responses to “COPE”


Comments are currently closed.