Det var det bästa pappan kunde just då!

Nu får Eva vatten på sin kvarn

I dagens Västerbottens Folkbladkan man läsa om två ungdomar som hittade ett spädbarn i skoterspåret. Det ungdomarna reagerade mest på var pappans kommentar när han fick tillbaks det barn han tappat ut skidpulkan. När jag läste detta tänkte jag att nu får Eva Sternberg bekräftat att pappor inte är lämpliga att ansvara för spädbarn!

Man kan läsa om samma händelse i dagens Västerbottens Kuriren också. Jag tycker att det är intressant att läsa kommentarerna i bägge tidningarna. Jag blir både glad och konfunderad…

Min erfarenhet är att det finns både mammor och pappor som kan brista i sin omsorg om sina barn oavsett barnets ålder. Det är inte förbehållet pappor att göra saker som är skadligt för barnen. Min erfarenhet är dock att alla föräldrar vill att det ska gå bra för sina barn. Alla barn och föräldrar (alla människor) gör så gott de kan hela tiden. Alla gör det absolut bästa de kan, alltid, utifrån deras förutsättningar just då. Förutsättningarna är så otroligt olika för alla och många delar spelar in. Allt har betydelse. Får kanske anledning att utveckla detta resonemang vid något annat tillfälle.

0 Responses to “Det var det bästa pappan kunde just då!”


Comments are currently closed.