Motverka kriminalitet

Förebyggande arbete i form av stöd till föräldrar i tidigt stadium

I dagens DN läste jag en artikel av länspolismästare, Carin Götblad, i Stockholm. En artikel där hon visar sin ståndpunkt utifrån den utredning hon gjort på uppdrag av regeringen. Artikeln stärker mig ytterligare i att det jag gör har stor samhällsnytta.

0 Responses to “Motverka kriminalitet”


Comments are currently closed.