Blir någon överraskad?

Självklart, är min första tanke när jag läser

en artikel i dagens Västerbottens Folkblad. Jag har dock inte läst forskningsrapporten utan endast artikeln. Ibland förvånas jag över vilka självklarheter som ”forskas fram” fast å andra sidan behöver många metoder osv stöd i forskarrapporter för att de ska vara möjliga/tillåtna att använda. Det viktigaste i det här fallet tänker jag är att denna forskning leder till att de förtidigt födda barnen får ännu bättre möjlighet att bli mottagna till livet på bästa tänkbara sätt.

Under mina år som barnsköterska på prematuravdelningen, Barn 4, i Umeå upplevde jag att vården blev bättre och bättre ur barnens hänseende när det gäller just närheten till föräldrarna och smärtlindring för att nämna några områden.

0 Responses to “Blir någon överraskad?”


Comments are currently closed.