Läkarstämman

Kollade i DN om vad som hänt på läkarstämman

Det var en hel del. Det som jag fann mest intressant var den forskning om kopplingen mellan TV-tittande och skolprestationer som presenterades. Mycket bra att det uppmärksammas att det kan vara skadligt för barn att titta på TV för mycket. Rekommendationer från USA är någon en timme per dag! Informationen om riskerna behöver spridas. Jag har blivit oroad många gånger sedan de stora platt-TV apparaterna kommit. Det syns så tydligt att många TV apparater är i gång med fladdrande bilder med barnprogram timme efter timme dag ut och dag in… så jag inser att många småbarn växer upp med TV:n på långa, alltför, långa stunder.

Fler intressanta ämnen har avhandlats på stämman. Bl a uppmärksammades vikten av att följa lagen och anmäla misstanke om barnmisshandel till socialtjänsten. Otroligt att det behöver påminnas om fortfarande!

Även att det är bra att barn äter fisk lyftes fram på stämman. Det minskar risk för allergier.

Jag läste om läkarstämman för jag ville se vad det stod om barnuppfostran men fann ingenting. Gunilla Sifverberg-Dymling från BUP Malmö är ordförande i Svenska COPE-föreningen och hon deltog på läkarstämman vid en paneldebatt om just barnuppfostran. Jag få kolla vidare i annan press var det står om det.


0 Responses to “Läkarstämman”


Comments are currently closed.