En sak som jag vill minnas av 2000-talet

Nu har det äntligen blivit bättre för barnen

Läste en artikel i dagens DN om vad reportern Johan Åkesson funnit är typiskt på 00-talet. Han beskriver många saker som jag nickar instämmande med. Det jag dock saknar i artikeln och som jag vill minnas är att under 2000-talet förändrades förhållanden för barn i Sverige. Föräldrar blev mer medvetna om betydelsen av sin roll och började ta sitt föräldraansvar på större allvar. Barnen blev gladare och fick mera tilltro till sig själva och sin kapacitet och ökad tilltro till vuxenvärlden. Med det även en positiv framtidstro. Hur gick det till då? Jo föräldrar började tro på sin förmåga genom att de gick föräldraprogram som har som mål att just stärka föräldrarna i deras roll. Föräldrar började lägga fokus och energi på det som gör att relationen byggs och stärks och det ”är grejer det”.

0 Responses to “En sak som jag vill minnas av 2000-talet”


Comments are currently closed.