Barnkonventionen

Idag är det 20 år sedan FN antog Barnkonventionen.

Läste om två tjejer i dagens VF, Julia Grip och Filippa Annersten, som vill sprida kunskap om barn rättigheter. Så bra! Det behövs verkligen. Många har hört talas om den men få känner till den. I artikeln står det att i början av november hölls en informationsdag i Umeå för elever från årskurs 6-9 och deras lärare. Ingen från Umeås skolor kom! Jag berättar alltid om Barnkonventionen och utgår från den när jag föreläser på Universitetet. Jag ska alltså fortsätta med det!

Du kan läsa om Barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida om du vill fräscha upp ditt minne.

0 Responses to “Barnkonventionen”


Comments are currently closed.