Arbetsterapeuter med barnperspektiv

Så roligt det var att föreläsa för arbetsterapeuter!

Kursdeltagarna var alerta och de diskuterade och levererade väldigt bra. Det finns hopp om att dessa studenter när de kommer ut i arbetslivet faktiskt ser barnen. Både i familjer där de direkt jobbar med barnet och i de familjer där de endast möter vuxna (föräldrar). Förhoppningsvis kommer de att våga se och att våga lita till det de uppfattar när de utgår från det lilla barnets behov och rättigheter. De vet även att de ska kolla rutiner för anmälan till socialtjänsten och även våga ringa till ett socialkontor och fråga och även våga göra en anmälan när det behövs!

0 Responses to “Arbetsterapeuter med barnperspektiv”


Comments are currently closed.