Startsida

Du är viktigast för ditt barn

Bra och sunda relationer håller ihop en familj. Lägg sedan till fungerande rutiner så blir allt så mycket lättare! Hemma ska vi kunna hämta kraft och energi för att orka med såväl stress och krav som önskemål. En familj i obalans skapar negativa spiraler som tar energi och krånglar till vardagen. Men obalansen kan både förebyggas och vändas – till lätt, roligt och underbart!

Välkommen att läsa mer!

Aktuellt

Föräldragrupp, tonårscope, 10 tillfällen under hösten. Umeå socialtjänst.

11 november: Chokladförsäljning. Måbrafestivalen. Umeå.

21 november: Chokladförsäljning. Annas Motorklubb. Motorcentralen. Umeå.

28-30 november: Utbildning av Copeledare 3-12 år. Falun.

1 december: Påbyggnad tonårscope. Falun.

4, 14-15 december: Utbildning av Copeledare tonår. Umeå.

2018

17-19 januari: Utbildning av Copeledare 3-12 år i Enköping

22 februari: Föreläsning vid Mingelkväll för familjehemsföräldrar i Umeå

TACKFILM till alla som besökte Måbrafestivalen 2017

Huvudprinciperna i barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • I alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
  • Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnad på.